❝आगे बढ़ने के चार सूत्र :- 1. व्यस्त रहे, मस्त रहे 2. सुख बांटे: दु:ख बंटाये 3. मिल बाँट कर खायें 4. सलाह ले, सम्मान दे❞
Category : General , GK
By : User image Anonymous
Comments
0
Views
45
Posted
06 Aug 17
The birth dates of legends in English

 

The Birth Dates of legends:- 

January 

1. Swami  Vivekananda            12/1/1863

2. Lala Lajpat Rai                     28/1/1865

3. Jagadish Chandra Bose           1/1/1894

4. Subhash Chandra Bose         23/1/1897

5. Rakesh Sharma                    13-1-1949

6. General K.M. Cariappa          20-1-1900

 
 February

1. Mahaprabhu Chaitanya        18/2/1486 

2. Ramakrishna Paramhans      18/ 2/1836

3. Mohammed Iqbal                22/2/1873

4. Sarojini Naidu                     13/2/1879 

5. Morarji Desai                      29/2/1896


 March

 1. Dr. Ram Manohar Lohia   23/3/1910 


April

 1. Guru Nanak Dev          15/4/1469 

2. Guru Arjun Dev ji          14/4/1563

3. Dr. BR Ambedkar          14/4/1891

 
May

 1. Guru Amar Das             5/5/1479 

2. Maharana Pratap           31/5/1539 

3. Motilal Nehru                6/5/1861 

4. Rabindranath Tagore     7/5/1861 

5. Gopal Krishna Gokhale   9/5/1866 

6. Mahadevi Verma            24/5/1907 

7. Satyajit Rai                   2/5/1921  

June

1. Bakim Chandra Chattopadhya  26/6/1838   

July

 1. LLT                                23/7/1856 

2. Munshi Prem Chand         31/7/1880 

3. J R D Tata                       29/7/1904 

August

 1. Mother Teresa                27/8/1910  

2. Dhyan Chandra              29/8/1905 

September

1. Ishwar Chandra Vidyasagar     26/9/1820

2. Dada Bhai Naroji                    4/9/1825

3. GB Pant                                 10/9/1887 

4. Dr. Radhakrishnan                 5/9/1888

5. Vinoba Bhave                        11/9/1895 

6. Bhagat Singh                         27/9/1907 

7. M Vishv Cervia                       15/9/1861 

8. Sarat Chandra Chattopadhyay 15/9/1876 

October

 1. Dr. Annie Besant                  1/10/1847 

2. Mahatma Gandhi                   2/10/1869 

3. Rama Tirtha                          22/10/1873 

4. Sardar Vallabh Bhai Patel       31/10/1875 

5. Aacharya Narendra  Dev        31/10/1889 

6. Jai Prakash Narayan              11/10/1902 

7. Dr. Homi Bhabha                  30/10/1909 

8. Pandurang Shastri               19/10/1920 

November

1. Maharaja Ranjit Singh               31/11/1780 

2. Vasudev Phadke Bndhur            4/11/1845

3. Vipin Chandra Pal                      7/11/1858 

4. Jagdish Chandra Bose               30/11/1858 

5. Deshbandhu Chittaranjan Das   5/11/1870 

6. Maulana Azad                          11/11/1888

7. Jamnalal Azad                          4/11/1889 

8. Indira Gandhi                           19/11/1917 

9. Shri Sathya Sai Baba                23/11/1926 

10. Salim Ali                                12/11/1896 

11. Shankutala Devi                     4/11/1939 

 
December

1. Great Poet Surdas              9/12/1484 

2. Madan Mohan Malviya        25/12/1861 

3. Thakkar Baba                    27/12/1869 

4. C. Rajagopalachari             7/12/1879 

5. Dr. Rajendra Prasad            3/12/1884 

6. Kanhaiya Lal Munshi          30/12/1887 

7. Rajendra Kumar Jain Osho  11/12/1931 

8. Ramuanuja                       22/12/1887       

 

 

 

 

 

 

 


1
0

View Comments :

No comments Found
Add Comment